16 Ağustos 2022

 

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

(Diyanet İşleri Başkanlığı, (FETÖ/PDY) ve benzeri yapıların ülkemize ve dinimize verdiği zararları tespit etmek amacıyla, 3-4 Ağustos 2016’da Din Şûrasını Ankara’da olağanüstü toplamış ve aşağıdaki tespitleri yapmıştır)

 1. FETÖ/PDY örgütünün elebaşı “din âlimi” ya da “hocaefendi” olarak kabul edilemez.
  2. İslâm’a göre Hz. Peygamber’den başka, “masum ve tartışılmaz” bir otorite ve rehber kabul edilemez, kendisini dinin mutlak temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığa çağıramaz.
 2. FETÖ/PDY AÇIK BİR DİN İSTİSMARI HAREKETİDİR: İslam’da davet, Allah’a ve Hz. Peygamber’in yoluna yapılır. Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini başka birine teslim edemez.
 3. FETÖ/PDY DİN KİSVESİ ALTINDA BİR GÜÇ VE ÇIKAR HAREKETİDİR.
 4. FETÖ/PDY HAREKETİ SAHTE BİR MEHDİ HAREKETİDİR: Mehdici-mesihçi ve hurufi-bâtınî karakter arz eden pek çok fitne ve fesat hareketleri, sır, gizem, adanmışlık, karizmatik kişilik gösterisi ve takiyyecilik/çift şahsiyetlilik, uluslararası siyasal mühendisliklerin güdümünde İslam toplumlarının parçalanması ve sömürülmesinin birer aracı olarak kullanılmışlardır. 
 5. FETÖ/PDY’NİN DİNİ BİLGİ KAYNAKLARI ŞAİBELİDİR: Bu yapının sözde dini söylemlerinde, İslâm’ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikâyeler revaç bulmuş, bunlar aracılığıyla masum kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalıklı bir zihniyet oluşturulmuştur.
 6. FETÖ/PDY İSLAM ÜMMETİNİN VAHDETİNİ PARÇALAYAN BİR TEFRİKA HAREKETİDİR
 7. FETÖ/PDY İÇİNDE AHLAK BARINDIRMAYAN BİR SIR HAREKETİDİR
 8. FETÖ/PDY HAREKETİ GAYR-I AHLAKİ BİR HAREKETTİR: Kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, takiyye gereği helal-haram gözetmeme, kod adı kullanma, inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, gayr-i İslâmî ve gayr-i ahlakidir. 
 9. Kendi mensuplarını kadrolara yerleştirip devleti ele geçirmek amacıyla başta soru hırsızlığı olmak üzere her türlü yolsuzluğu ve hukuksuzluğu yapmak, kul ve kamu hakkına tecavüz etmektir.
 10. ALLAH İÇİN YAPILMASI GEREKEN İBADETLER, FARKLI AMAÇLAR İÇİN İSTİSMAR EDİLEMEZ: Zekât ve kurban parasıyla televizyon kurmak, medya çalışmaları yapmak, lobi faaliyeti yürütmek, bu paraları değişik ülkelerde seçim kampanyalarına aktarmak, asla meşru görülemez. 
 11. FETÖ/PDY DİNLER ARASI DİYALOG ADINA DİN MÜHENDİSLİĞİ YAPAN VE KELİME-İ  TEVHİDİ PARÇALAYAN BİR HAREKETTİR: FETÖ/PDY pek çok sırlı ve gizemli ilişkiyle uluslararası dünyada Müslümanların aleyhine oluşturulan karanlık projelerin bir parçası olmaktan çekinmemiştir.
 12. FETÖ/PDY, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok yerinde özellikle Asya ve Afrika’da açtıkları okullar marifetiyle içi boş bir İslam söyleminin öncüsü olmuş, bu bölgelerde yaşayan Müslümanların umut ve enerjilerini heder etmiştir. 
 13. HER SEVİYEDE DİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANLAYIŞI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR:
 14. Benzer yapıların oluşmaması ve hataların tekrarlanmaması için STK’larla ortak çalışmalar yapılacaktır.
 15. Oluşan boşlukta türeyen din eksenli yapılar, zaman zaman toplumun dini hayatını zaafa uğratacak boyutlara ulaşmıştır.

 

SAYIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANIM,

FETÖ/PDY için yaptığınız tespitlerinizi büyük bir beğeni ile okudum.

Merakımı mazur görünüz; Din Şurasındaki bu kararları almaya ve bu harika sonuç bildirisi ile son 3 haftadır okunan Cuma hutbelerindeki olumlu ve yapıcı ifadelere ulaşmak için, FETÖ kalkışmasına mı ihtiyaç vardı? Yoksa bunları FETÖ’CÜ imamlar mı hazırlıyordu da, onlar gitti her şey düzeldi. Yine de şükür.

Biraz tenebbüh için bin belâ... Ne ders-i haşin!

 

SAYIN BAŞKANIM,

İslam’da KUR’AN’DAN BÜYÜK KOPUŞ yaşanıyor. Yıllardır Başkanlığınızca tertip edilen Hizmet İçi Programlarını incelemenizi tavsiye ederim.

Bunlar “Kuran Müslümanlığı sapıklıktır” demektedirler. Kuran, İslam’ın kitabıdır, iman esasıdır.

FETÖ/PDY benzeri cemaat imamları ve şeyhleri, ellerindeki kendi kitapları için: “Bu kitabı ben yazmadım, vahyi indiren kaynak tarafından bana özel yazdırıldı. Kuranın indiği ağaçtan indirildi” demektedirler. Bu şirktir.

Ayrıca bunlar, Efendilerinin kitabı varken, Allah’ın kitabı olan Kur’an’ı okumuyorlar. Aslında onlar hiçbir şey okumuyorlar. Şeyhlerinin uyduruk keramet ve mucizelerini dinleyerek eğitiliyorlar, kandırılıyorlar.

 

GASSAL ÖNÜNDE MEYYİT OLMAK…

O cemaat mensuplarına akıllarını kullanmaları söylenmelidir. “Gassal önünde meyyit değilsiniz” denmelidir. Bu yapı Haşhaşi üretir ve asla İslamî değildir. İslam, insanın hayatını aklı ve kişiliğiyle inşa eder.

 

BÖYLE BİR YAPIDA, ŞEYHİ SATIN ALDIĞINIZDA HEPSİNİ YÖNETİRSİNİZ

Yarın bunların şeyhlerinin de, FETÖ/PDY benzeri gibi satılmayacağını ve aynı cinnetle kalkışmayacaklarını kim garanti edebilir?

Temeli Kur’an olmayan tefrikacı Şeyhlerin, Mehdilerin, Gavsların, Kutupların, Seyyidlerin, Seydaların, Üçler, Yediler ve Kırkların nasıl davranacakları belirsizdir.

 

SAYIN BAŞKANIM,

Lütfen insanları yeryüzü halifesi olarak, sorumluluğa davet ediniz, bunu sürekli hatırlatınız.

Bu toplum ve bu devlet, Kuranın emrettiği gibi akıl devleti olmalıdır. Tarikat, Cemaat, Şeyh, Seyyid, Gavs ve Mehdi, Mesih devleti değil.

Bakınız Selam ve barış dini olan İslam ne hale geldi? Artık, İslam ve terörizm aynı anda kullanılıyor. Batı; “terör olayları artıyor, barbar saldırılara zemin hazırlıyor” diye Müslüman sığınmacı istemiyor.

Utanç verici değil mi?

Daeş de sözde Müslüman, Boko Haram da… Yakma, yıkma, genç kızları kaçırıp pazarda satma bunların işi.

Bilimsel eğitime da karşılar. Hâlbuki bu dinin imanı bilim, bilimi imandır. Kitabımız; “Bilmiyorsanız inanmıyorsunuz (Muhammed 47/19) der.

Kuran esirlerin salıverilmesini emreder. Kölelik ve cariyelik de İslam’da yoktur.

 

HİÇ MÜSLÜMAN TERÖRİST VE BARBAR OLUR MU? OLUR…

Suretâ İslam, siretâ Haşhaşi olursa olur. Şeyhini Mehdi ve dokunulmaz, layüsel (sorgulanamaz) ilan ederse olur.

Bunların FETÖ’CÜ benzeri ayaklanmalara kalkışacağını akletmek için, illâ şimdiki gibi belaya duçar mı olmak lazım?

İnsanoğlu aklını nerede ve ne zaman kullanacaktır ki? Kuran deli diye aklı olmayana demez, aklını kullanmayana der. Ve de “aklını kullanmayanın üzerine şeytan pisliği boca eder (Yunus 10/100).”

 

KIYAMETTE VE MAHŞERDE ŞEFAAT EDECEKLERİNİ SÖYLEYEREK KANDIRIYORLAR

“Kimsenin kimseye hiç bir fayda sağlamayacağı, kimseden kurtuluş bedeli kabul edilmeyeceği, şefaatin hiç bir yarar vermeyeceği ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün bilincinde olun! (Bakara 2/123).”

 

MEHDİ; EL HÂDÎ OLAN ALLAH’TIR

FETÖ/PDY için sahte bir Mehdi hareketi diyorsunuz; mehdinin gerçeği yok ki, sahtesi olsun.

El Hâdî; rehber, doğru yola yönelten, hidayet veren, sevk eden demektir. Bu da sadece Allah’a aittir. Mehdilik; İlahlaşmak, Allah’tan rol çalmaktır.

Hidayet Allah’a giden yol değildir, Allah’ın yoludur. Allaha giden yoldan söz etmek için Allah’ın uzak olması lazımdır. Şah damarından daha yakın olana yol mu gider?

“ Unutma ki sen sadece bir uyarıcısın: ve her topluluğun bir hidayetçisi zaten bulunmaktadır (Rad 13/7).” O da Allah’tır.

Hz. Muhammed amcası Ebu Leheb’e, Hz. Nuh oğluna ve Hz. İbrahim babası için 40 yıl dua etse bile hidayet bahşedici değildir.

 

SAYIN BAŞKANIM,

Din Şurası Bildirisini kaleme alanları kutluyorum. Bu bildiri bir Milattır; mübarek olsun.

Bu bildiri ile Diyaneti, din görevlilerinin tayin ve nakillerini yapan, insan kaynakları şube müdürlüğü olmaktan kurtarıp,  Kur’an’ın hizmetine sokuyorsunuz. Teşekkür ederim.

Hz Peygamberin rüyada değil, Kur’an’da görüleceğini öğretiniz. Lütfen İslam’a keramet ve mucize adı altında sokulan hurafeleri temizleyiniz.

İnternetten kefen pazarlayan, cehenneme giderken zebanilere; “ Ben filan tarikatın filan kolundanım deyin, sizi bırakırlar” diye inananları kandıran yalancıları ikaz ve ifşa etmelisiniz.

Hiç kimse insanları kendine, tarikatına ve cemaatine çağıramaz. Din âlimi, insanları Kurana çağırandır. Âlim, Kuranın üzerine başka kitap koymayandır.

Şura ortak akıl demektir. Bundan sonraki Şuranızı lütfen geniş bir katılımla yapınız.

Yunus’umuz ne güzel demiş:

“Peygamber yerine geçen hocalar, bu halkın başına zahmetli oldu”

Selamlar, saygılar yolluyorum Sayın Başkanım…

Doruk, 07 Ağustos 2016

 

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: