16 Ağustos 2022


Prof.Dr. Orhan ARSLAN
 
Müslümanlar, her yerde, her zaman hayat kitabı Kur’an’ı ve Yasin’i okurlar.
Yasin, hayatı inşa eden suredir.
Kur’an’ın tümüne kan pompalayan atan kalptir.
Öyleyse, haydi Yasin’i öz olarak mealen öğrenmeye ve anlayarak okumaya çalışalım mı?
 
1. BÖLÜM: PEYGAMBER, UYARMA VE AHİRET (1-12. Ayetler) 1. Sahife
Ey İnsan, Ey Muhammed, Ey Muhatap! Hükmü doğru veren Kur’an’a yemin olsun ki, O Peygamber gönderilmiş elçilerdendir. Dosdoğru yol üzerindedir. Bu kitap ise, Rahim ve Aziz olan Allah’ın ikramıdır. İnsanları uyarmak içindir.
 
2. BÖLÜM: KISSALAR (13-27) 2. Sahife
Yasin’in 2. Sayfası bir meseldir. Kuranın 1/3’lük kısmı, kıssa ve darbımesellerden oluşur ve onlardan hisse ve ders çıkartılır. Mesellerin vuku bulması gerekmez.
 
DARBI MESEL: ŞEHİR HALKINA GÖNDERİLEN 2 ELÇİ, SONRA 3. ELÇİ
13. O şehir halkına iki Peygamber gönderdik. Onları yalanladılar. O ikisini, 3.’sü İle destekledik. Hisse: Allah birini gönderirse yalnız bırakmaz. Allah için çıkılan yolda mağlubiyet ve kayıp yoktur. Ancak, siz konumuzu bildirin, saklamayın.
Şehir halkı: “Siz de bizim gibi beşersiniz.” Bu söz Peygamberler tarihinin özetidir.
 
ŞEHRİN UZAĞINDAN GELEN YİĞİT ADAM
Derken, Peygamberlere destek için şehrin uzağından bir yiğit adam daha gelir.
“Onlara Uyun” diyor ve Peygamberlerin iki özelliğinden bahsediyor: 1. Ücret talep etmeyecek 2. Hidayete ermiş olacak.
Diyor ki: “Neden ben, beni yoktan var edene kulluk yapmayacak mışım?”
Karşısındakini doğrudan davet etmiyor, kendi üzerinden tebliğ yapıyor. Bu bir eğitim ve tebliğ ilkesidir.  Şehir halkı, sadece tebliğ eden o yiğit adamı öldürüyor.
 
3.SÜNNETULLAH (28-32) (3. Sahife): AZARSAN HELAK EDİLİRSİN
O zatı öldüren azgın kavminin üzerine ordular indirmedik, bizim böyle bir geleneğimiz de yok zaten, onlara bir ses (sayha) yeter.
Yazıklar olsun o kullara ki, Kendilerine hiçbir elçi gelmiş olmasın ki, alaya almış olmasınlar. Bu kul, peygamber olmasa da alay ederler.
 
4. YASİN’İN EN ÖNELİ KONULARI (33-44) TEKVİNİ KİTAP, KÂİNAT AYETLERİ
Rabbimizin 3 kitabı var: Tenzili kitap (Kur’an), Kâinat kitabı ve İnsan kitabı.
Kâinatla ilgili bu ayetler, Kur’an’dan başka kitaplarda (Tevrat ve İncil’de) yok. Tabiat ayetlerinin konumu da sunumu da orijinaldir.
33-44 arasındaki 12 ayette 7 tane konu başlığı vardır:
4.1. ÖLÜ TOPRAK (33-35): Biz ölü toprağa can vererek, o topraktan habbe, hububat (tohum, ürün) çıkartıyoruz. Habib sevgili demektir, Hububat da, Allah’ın, muhabbetinin tecellisiyle oluşur.
Onlar ürünün bir bölümünü yerler, başkalarının hakkını da düşünsünler. Orada üzümü, hurmayı önce siz dikmediniz, biz yarattık. Toprağın altında su gözeleri yaptık.
 
4.2.ÇİFTERLİ YARATILIŞ (36):
Yaratılmış her şeyin bir karşıtı vardır, çift yarattık. Arzın bitirdiklerinden, İnsanlardan ve bilinmezlerden çiftler. Çiftlerin tamamını bilmiyoruz. Ancak, sonra bileceğiz.
4.3. GECE (37): Zamanın %50’si olan geceye önem verin; gece okuması yapın.
4.4. GÜNEŞ (38): Günlük ibadetlerimizi güneş ayetinin hareketleriyle yaparız.
4.5. AY (39): Ay da bir ayettir. Aya duraklarını, menzillerini takdir ettik. Yıllık ibadetlerimizi ayın hareketlerine göre yaparız.
4.6. Ne güneş ayı yakalar, ne de gece gündüzü örtebilir (40. Ayet)
Onların her biri, bir yörüngede tesbih ediyor. Tesbih; görevini yapmaktır. Güneşin tesbihi ışık vermesi; Ayın tesbihi evreleri,  Kuşun teşbihi uçması, rüzgârın teşbihi esmesidir.
4.7. SUYUN KALDIRMA KUVVETİ: (41-44 AYET): 4. sahife
Biz onların zürriyetini, soyunu, insanoğlunu dolu bir gemide taşıdık. Suya verdiğimiz kaldırma kuvvetini kaldırsak ne olurdu? İstesek onları suda boğardık.
 
5. İNFAK, SON SAAT (45-54)
47. Onlara Allah’ın size rızık olarak verdiğinden bir kısmını dağıtın dendiği zaman, kâfirler şöyle cevap verirler: Allah’ın dilemesi halinde doyuracağı insanları biz niye doyuralım. Allah versin.
Hâlbuki sadaka farzdır (Tevbe9/60).
İnfak bir iman eylemidir. Gariban sana gelmeyecek, sen arayıp bulacaksın.
49. Onlar tartışıp dururlarken. 1. Sura üfürüş, bela çığlığı, onları yakalayacak. O kadar ani olacak ki, kimse hiçbir şeyi tavsiye edemeyecek.
52-53. 2. Sura üfleme: Her biri, topluca huzurumuzda hazır bulundurulacaklar.
Bugün hiçbir cana hiçbir şekilde haksızlık yapılmayacak, tam karşılığı verilecektir
 
6.MAHŞER
6.1. CENNETLİKLER (55-58) 5. Sahife
O gün cennetlikler çok hoşlanacakları bir meşguliyet içinde bulunacaklardır. Zira cennet aylak aylak yatma yeri değildir. Şefkatli Rabden gelen selamın esenliği var.
6.2.MÜCRİMLER, SUÇLULAR (59-64) 5. sahife
“Allah’a meydan okuyanlar ayrılsın” denilecek. Şeytana kulluk yapmayın diye söz almamış mıydım? Onlardan cevap da beklemeyecek, çünkü ağızlarında mühür var: Eller konuşur ve ayaklar şahitlik eder.
 
7.İNSAN (66-68) 5. Sahife
Biz isteseydik, gözlerindeki ışıklarını giderir, onları bulundukları yere çakardık da, göremez ve ileri geri gidemezlerdi.
Kime uzun ömür verirsek yaratılış baş aşağı çevrilir. Günahları artar.
 
8. PEYGAMBERE ŞİİR ÖĞRETMEDİK (69-70) 5. Sahife
69. Peygambere şair, Kur’an’a da şiir diyorlar.  Peygambere şiir öğretmedik, Kuran da şiir değil, apaçık bir kitaptır. 
Kur’an’da zor anlaşılan ayetler belki 100’ü geçmez. %1,5 gibi. Diğer %98,5 çok kolay anlaşılır.
70. Kuranın indiriliş gayesi: Hayatta olanları uyarmaktır.
 
9.KEVNİ AYETLER
9.1. EVCİL HAYVANLAR: 6. SAHİFE
71-73: Hayvanları insanların emrine amade kıldık, binek olarak ve yiyecek olarak. Ticareti yapılır, alınıp satılır, içecekler var; süt, bal, yumurtanın sıvısı.
9.2.NANKÖR İNSAN:
74-76: Bırak şükretmeyi, Allah’tan başka ilahlar ediniyorlar. Biz onları biliyoruz.
9.3.YENİDEN DİRİLİŞ:
77. İnsan bilmez mi, biz onu bir nutfeden yarattık (sperm ve yumurta).
79. De ki, “o kemikleri ilk defa kim yoktan var ettiyse O diriltecektir.”
80. Allah sizin için canlı yaş ağaçtan ateş yarattı ( 9. Kevni Ayet )
82. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ol der ve hemen oluş sürecine girer.
83: Hepiniz; her türlü noksandan münezzeh ve her bir şeyin hükümranlığın sadece O ilahi kudretinin elinde ol O Zat’ın huzuruna döndürüleceksiniz.
Şükür, Elhamdülillah. Yasin’i Öz-Meal olarak yazmak nasip oldu.
Şu kısacık metni öğrensek, ezberlesek, her akşam ve sabah kendimize okusak, Kur’an’ı anlasak, vahyi hayatımıza indirsek, yolumuzu Kuran’a göre çizsek, Hocamızı ve Mürşid-i Kâmil’imizi Kur’an olarak tayin ve kabul etsek; Fetö de olmazdı, şimdiki potansiyel Fetöler de gelişecek ortam bulamazlardı.
Çünkü Kur’an Bin Yerde akledin der, tefekkür edin der; çünkü bizim Kuranımız ilmi iman, imanı ilim olarak bize takdim eder (Muhammed 47/19).
Bizi Kuranla tanıştıran Allah’ım! Vahiy nimetinden olana farkındalığımızı hiç eksiltmeyen Rabbimiz! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.
Ankara, 18 Eylül 2016
 

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: