14 Ağustos 2022

Nilgün DAĞ

Yaşamaktan Ölmek

Elimin özlediği kavramak

Gözümün hasleti kaylûle

Ruhumun ihtiyacı seyr-u sülûk

Kusurumkesişememek

Hayalimiğne deliğine kervan düzmek

Umudumyaşamak!

Dileğimyaşamaktan ölmek!

Beklentimneşv u nema bulmak!

*

Nefsime en ağır gelen ibadet, affetmek!

İliklerimdeki apolet, sabır!

Ölmeden önce âleme uyanamamak, korku!

Hayatıma dair bir hâkimiyet vehmedememek, endişe

Hicransız vuslat, buraksız miraç aldanış

**

Aşk hakkında ne söylense, ahkâm!

Kalanınla uğurlamak, selâmet!

“Hiç” olman, kısas!

“En sonunda!” diye haykırmak, adalet!

El

Delirmek gibi bir şey susmak

Demiri döven ateşi ellemek gibi özlem

İhanetin menziline girmemek direnç

Umudun rahlesine diz kırmak zaman

Sabrın sınırına varıp oturmak nefs

Firar etmiş hayalleri vurmak cinayet

Elin eli çoğaltamaması acziyet

Elin “el” olduğunu anlamak keder!

Karar

Hadise fetih,

Fatih sen,

Meftuh ben,

İktidar: “O”!

Mevzuu yaradılış, 

Halik “O”,

Mahlûk biz,

Hüküm: “Bir Arafat yok”! 

Fiil aşk, 

Fâil sen, 

Meful ben, 

Karar: “Her tohum çiçeğe vardığında ölmelidir”!

Güzel Fikirler Zinciri

Takvimler yalan söylese,

Ağustos ile Ekim’in arasından bir Eylül eksilse,

17 sırra kadem bassa,

Zamanda pozitif sapmalar olsa,

Her saniyesinin hikâyesi farklı bir altmış dakika armağan edilse...

Ve mevsimlere sen vakit biç dense...

*

İki dünya arasına hamak atılsa,

Sebepler sonuçları çağırsa,

Sonuçlar başka sonuçların sebepleri olsa,

Göz ağrısından geriye sevebileceğim bir şey sunulsa!...

Bir hayat öpücüğü verse dudaklarım,

Nedensiz bir tebessüme teslim olsa gönlüm...

Yazar Hakkında:

Nilgün DAĞ