29 Kasım 2023

                                                           Oğlum Dr. Yâsin Celâl’e

“Dönülmez akşamlarda”; dersen “eyvâh!”, kâr etmez!..

“Azıksız çıkma yola”, beyhûde “vâh!”, kâr etmez!..

Batan ömür güneşi yalnız Mahşer’de doğar, 

Şafaktan medet umma, gelen sabah kâr etmez!..

Azgın nefsin elinde çark olup çevrilirken;

Îmân nûru sönerse, ne yapsan âh, kâr etmez!..

Bir zindan karanlığı hükmeder yüreğine;

Dünyaya esir olma, mala tamah kâr etmez!..

Hakk’a teslimiyettir gönüllerin ilacı, 

Maddeye meftûn kalbe; nûr-u dergâh kâr etmez!..

Ne servet, ne iktidar, ne rütbe, ne de makam;

O’nun mağfiretinden gayri penâh kâr etmez!..

Derûnî karanlığa Kur’ân’ın nûru gerek,

Kalpler mühürlenmişse küfrü ıslah kâr etmez!..

Kul, kabre hazırlansın; kabir hazırlamasın,

Som altından olsa da son karargâh kâr etmez!..

Kıble’siz denizlerde boşuna kürek çekme;

Bize Beytullah gerek, başka cenâh kâr etmez!..

Alınan her nefesi “Veren”e yâr olalım,

Aşk-ı İlâhî yoksa bil ki salâh kâr etmez!..

Saçımdaki her beyaz, bu sevdânın âhıdır;

“Gül”e sevdâlı Güneş; aşkı, günahkâr etmez!..

Sen’sin bütün dertlere derman olan Allah’ım, 

Kelime-i Tevhid’siz hiçbir felâh kâr etmez!.. 

             Dr. Mehmet GÜNEŞ

Yazar Hakkında:

Mehmet GÜNEŞ

Yazarın diğer makalelerinden: