Türk egemenliği tartışılamaz

Türkiye Cumhuriyeti, Türk milliyetçiliği ve çağdaşlaşma temelleri üzerine kurulmuştur. Cumhuriyetin kurucu babası Atatürk’ün en çok kullandığı iki kavram Türklük ve çağdaşlıktır. İki kavram da Türk egemenliğinin varlığı ve bekası için vazgeçilmezdir.

Türk milliyetçiliği, Türk’ü sevme duygusu ve yükseltme ülküsü demektir. Bu duygu ve ülkü, en yüksek tecellisini Atatürk’ün şahsında bulmuştur.

*****

Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

On beş madde hâlinde yazıyorum.

1.Selçuklular döneminde de, Osmanlılar döneminde de, Cumhuriyet döneminde de devletimizin hâkim/egemen unsuru Türklerdir.

2.Türkiye Cumhuriyetindeki Türk egemenliği, TBMM kürsüsünde yazılı bulunan “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” cümlesiyle açıkça belirtilmiştir. Cümledeki “millet”in Türk milleti olduğu, 1924’ten beri bütün anayasalarda yer almıştır.

3.Türkiye’deki Türk egemenliği, 1000 yıllık tarihten gelen bir haktır; hiçbir şekilde hiçbir etnik grupla paylaşılamaz.

4.Türkiye Cumhuriyeti, kendi anayasa ve yasalarımızda olduğu gibi milletler arası antlaşmalarda da bir Türk devleti olarak tanınmıştır ve bütün ülkeler şu anda da Türkiye’yi bir Türk devleti olarak tanımaktadırlar. 

5.Siyasi parti yetkililerinin veya başka grupların, Türk egemenliğini gölgeleyecek beyan ve faaliyetlerde bulunması, bu ülkenin bir Türk devleti olmaktan çıkarılmasını istemek anlamına gelir.

6.Anayasaya göre resmî dilin Türkçe olarak belirlenmiş olması, Türk egemenliğinin en önemli göstergelerinden biridir.

7.Resmî dilin Türkçe olması, bütün resmî kurumlarda ve resmî işlemlerde Türkçenin kullanılması demektir. İkinci bir resmî dil, Türk egemenliğinin paylaşılması anlamına gelir.

8.Türkiye Cumhuriyeti, Türk milliyetçiliği ve çağdaşlaşma temelleri üzerine kurulmuştur. Cumhuriyetin kurucu babası Atatürk‘ün en çok kullandığı iki kavram Türklük ve çağdaşlıktır. İki kavram da Türk egemenliğinin varlığı ve bekası için vazgeçilmezdir.

9.Türk milliyetçiliği, Türk’ü sevme duygusu ve yükseltme ülküsü demektir. Bu duygu ve ülkü, en yüksek tecellisini Atatürk’ün şahsında bulmuştur.

10.Türk milliyetçiliği ahlaklı ve temiz bir ülkü olmak zorundadır. Milliyetçilik ahlaksız ve kirli eylemlerin aracı yapılamaz.

11.Türk egemenliğini zedelemeye ve ortadan kaldırmaya çalışanlar bellidir. Atatürk‘ün “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünü sildirenlerin, “Türk’üm, doğruyum” diye başlayan andımızı kaldıranların, ülkemizin nüfus yapısını değiştirmeye çalışanların “Türk” kavramını savunmaya kalkışmaları sahtecilikten başka bir şey değildir.

12.Türk egemenliğini zedelemeye ve ortadan kaldırmaya çalışanlarla birlikte hareket edenler “Türk milliyetçiliği” iddiasında bulunamazlar.

13.Türk’ün egemenliğinin olduğu ülkede kanun hâkimiyeti olur. Kanunlara aykırı kuruluş ve hareketlere izin verilmez. Yasalarımıza göre ülkede medrese ve tarikat yapılanmaları olamaz.

14.Türk egemenliğinin sonsuza dek yaşaması için çağdaş bilimi ülkede yerleştirip sürdürecek kadroların yetiştirilmesi; Türk sanat ve kültürünün çağdaş tekniklerle geliştirilmesi gerekir.

15.Türk ordusu, Türk egemenliği ve bağımsızlığının en önemli ve somut dayanağıdır; tarihimiz boyunca egemenlik ve bağımsızlığımızın taşıyıcı ve ileriye götürücü unsuru olmuştur. Ordumuzun tarihten gelen asalet ve kudretine hiç kimse gölge düşürmemelidir. Bu konuda en fazla titizlik göstermesi gerekenler de ordunun subay ve generalleridir.

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen