Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi Ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni

PROJENİN AMACI VE ÖNGÜRÜLEN ÇIKTILARI

İpek Yolu, küreselleşen dünyada yeniden ilgi odağı oldu. İlk olarak bir Japon televizyonu “İpek Yolu Belgeseli” ile bütün dünyanın dikkatini İpek Yolu’na çekti. Demir perde arkasındaki bilinmeyen dünyanın kapılarını araladı. 1989 yılında Sovyetler’in çökmesinden sonra İpek Yolu güzergâhında, her yönden canlanma başladı. Dünyanın ekonomik anlamda üretim merkezi, Çin başta olmak üzere Asya’nın doğusuna kaydı. Eski dünyanın merkezi, ticaret ve seyahat güzergâhı yeniden değer kazanmaya başladı. Başta insanlar olmak üzere, kültürler, enerji ve hammadde, ticaret malları; karayolu, demiryolu, denizyolu ve hatta havayolu ile taşınmaya başladı. Yeniden canlanmakta ve yükselmekte olan İpek Yolu, yeryüzündeki bütün Türkleri ve Türk dünyasını doğrudan etkiledi. Bundan dolayı Türkiye, İpek Yolu ile ilgisini her yönden artırmalıdır. Türk Ocakları Genel Merkezi, bu konuda sistemli bir çalışmayla 2013 yılında özellikle tarihî ve kültürel mirasın ele alındığı Uluslararası “İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası” Bilgi Şöleni’ni düzenledi. Bildiriler kitabını Türk Yurdu Yayınları arasında kamuoyuna sundu. 2015 yılında ise yeni bir İpek Yolu Bilgi Şöleni hazırlığına başladı. 3-5 Mart 2016 tarihlerinde Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni’ni düzenlemeyi planladı. Türk Ocakları, bu Bilgi Şöleni’nde konuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği ve bilgi paylaşımı yapmayı, faaliyetin amacına uygun görmektedir. Proje kapsamında, yükselen İpek Yolu her yönüyle bir bilgi şöleni olarak ele alınacaktır. Alanında uzman konuşmacılar bildirileriyle konunun farklı yönlerini tartışacaklar ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Projenin önemli ikinci bölümünde Türkiye İpek Yolu güzergâhında pilot bölge olarak seçtiğimiz “Kayseri-Konya Kervansaray Yolu” tanıtım materyalleri hazırlanacaktır. Bunun birinci çıktısı, sanatsal fotoğraflarla desteklenen Rehber Kitap; ikinci çıktısı ise bu güzergâhı merkeze alan Türkiye İpek Yolu Hazineleri tanıtım filmi olacaktır. İpek Yolu turizmini canlandıracak olan bu çalışma, aynı zamanda tarihimizi öğretmek için bir fırsat olacaktır. Bölgeye gençlerin ve öğrencilerin ilgisinin artırılması amaçlanmaktadır. Projenin icra edildiği tarihlerde konuya ilgiyi artırmak için bir İpek Yolu Fotoğraf Sergisi, fotoğraf sanatçısı Arif Aşçı’nın İpek Yolu’nda Son Kervan adlı projesinde çekilen ve bu proje kapsamında Tuna Akçay’ın sanat yönetmenliğinde hâlen Millî Kütüphane emanetinde bulunan fotoğraflardan yapılacak seçme ile düzenlenecektir. Konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı, şef İrfan Gürdal’ın Türk Dünyasından davet edeceği sanatçılar tarafından verilecektir. Proje için akıl ve güç birliği yapmak, planlanandan çok daha fazla etki yaratacaktır. (Yürütme Kurulu)

 

PROJENİN ADI

Uluslararası “İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası” Bilgi Şöleni

PROJENİN UYGULAMA YERİ

Ankara

PROJENİN UYGULAMA TARİHİ VE SÜRESİ

3-4-5 Mart 2016

UYGULAYICI KURULUŞ

Türk Ocakları Genel Merkezi

PROJENİN KISA TANIMI

Proje bir bilgi şöleni (sempozyum) merkezinde geliştirilmiştir. Bu bilgi şöleni çerçevesinde İpek Yolu’nun tekrar canlanması veya yükselmesi olarak yorumlanabilecek faaliyetler incelenecek ve güzergâhtaki güncel gelişmelerin tanıtımı yapılacaktır. Bunun için projede bildiri kitabı, sonuç raporu, rehber kitap ve belgesel film gibi dokümanlara yer verilmektedir. Ele alınacak konular, aynı zamanda uluslararası kuruluşların ilgilerinde olan ve birtakım projelerin uygulandığı alanları kapsamaktadır.

PROJENİN ÇIKTILARI

BİLGİ ŞÖLENİ 3-4-5 MART 2016

Bilgi Şöleni, çağrılı bildirilerin sunulacağı sempozyum türünde olacaktır. İlk gün sabah konuyla ilgili kuruluş temsilcilerinin de konuşmacı olarak katılacağı, açılış bildirisi ve kısa belgesel gösteriminin yapılacağı AÇILIŞ TÖRENİ ile başlayacaktır. TRT ile mutabakat hâlinde canlı yayın ve haber yapılması sağlanacaktır.

BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİ KİTABI VE SONUÇ RAPORU

Bilgi Şöleni bildirileri önceden teslim alınacak ve sempozyum için dijital baskı ile hazırlanıp katılımcılara sunulacaktır. Bilgi Şöleni sırasındaki tartışma ve öneriler ayrı bir rapor hâline getirilecek, bildiri metinleri üzerindeki son düzeltmelerden sonra Bildiri Kitabı basılacaktır.

İPEK YOLU FOTOĞRAF SERGİSİ (3-17 Mart 2016 – Millî Kütüphane)

Arif Aşçı ve arkadaşlarının, son yıllardaki en görkemli İpek Yolu faaliyeti olan “İpek Yolu’nda Son Kervan” adlı projeleri kapsamında çektikleri fotoğraflar, Roma İpek Yolu Bienali’nde Kültür Bakanlığınca sergilenmişti. Millî Kütüphane arşivindeki bu fotoğraflarla ve yeni çekilen kervansaray fotoğrafları ile İpek Yolu Fotoğraf Sergisi açılacaktır.

TÜRKİYE İPEK YOLU DEĞERLERİ TANITIM FİLMİ

“Türkiye İpek Yolu Değerleri” isimli kısa tanıtım filmi (25 dakikalık) hazırlanacak, Faruk Nafiz Çamlıbel’in Han Duvarları şiiri ve Lorena McKennit’in Kervansaray isimli parçası sembolik olarak kullanılacaktır. Filmin hazırlanmasını Dr. Tunç Boran üstlenecektir.

KERVANSARAY YOLU REHBER KİTABI

“Türkiye’nin İpek Yolu Değerleri” ismiyle bir tanıtım rehber kitabı hazırlanacaktır. Bu kitabın kapsamı, Türkiye’de kervansarayların en fazla bulunduğu bölge olarak Kayseri-Konya arası ile sınırlandırılacaktır. Özellikle UNESCO Dünya Mirası Divriği Külliyesi ve Beyşehir Eşrefoğlu Külliyesi sembol olarak öne çıkarılacaktır. Kitabın fotoğraf editörlüğünü Tuna Akçay üstlenecektir.

KERVANSARAY YOLUNU TURİZME KAZANDIRMA ÇALIŞTAYI

Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kervansarayları turizme kazandırma projesinin yeniden canlandırılması ve bir kültür yolu olarak geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin tartışılacağı bir çalıştay planlanmaktadır. Çalıştay, ilgili tarafların katılımıyla 5-6 Mart 2016 tarihinde Aksaray’da yapılacaktır.

BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİ BAŞLIKLARI

 • İpek Yolu’nda Turizm Potansiyeli ve Buna Bağlı Gelişmeler
 • İpek Yolu’nda Eğitim ve Kültür İlişkileri (Büyük Öğrenci Projesi ve Türk Üniversiteleri)
 • İpek Yolu’nda Basın Yayın, Televizyon ve Sinema İlişkileri
 • İpek Yolu’nda Yeni Ulaşım Projeleri (Demir İpek Yolu, Avrasya Demiryolu vb.)
 • Asya – Avrupa Enerji Hatları ve Yeni Projeler (TANAP, Nabucco, Mavi Akım vb.)
 • İpek Yolu Hattında Ekonomik İlişkiler ve Örgütlenmeler
 • İpek Yolu’nda Dünya Siyasetinin Yansımaları: Orta Asya’da Büyük Oyun
 • İpek Yolu’nda Kültür Mirası ve Sanat Eserlerinin Etkisi
 • İpek Yolu’nun Dil ve Edebiyata Yansımaları

 

PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR

 

Proje, Türk Ocakları Derneği Genel Merkezi tarafından yürütülecektir. Projenin yürütülmesinde aşağıdaki kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır. Ana destekleyici T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu olacak ve diğer destekçilerden çeşitli kalemler için yardım alınacaktır.

 • İpek Yolu Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Millî Kütüphane Başkanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • TRT Genel Müdürlüğü
 • TÜRKKON Türk Keneşi
 • TİKA Başkanlığı
 • Yurt Dışı Türkler Başkanlığı
 • TÜRKSOY Genel Sekreterliği
 • UNESCO Türkiye MillîKomisyonu
 • Muhtelif Kalkınma Ajansları
 • Muhtelif Belediyeler
 • Muhtelif Özel Şirketler

 

PROJENİN YÜRÜTÜLMESİNDE İLGİLİ KİŞİLER

 

 • Başkan

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

 • Koordinatör

Dr. Fahri Atasoy

 • Yürütme Kurulu

Dr. Erdal AKSOY

Dr. Alper ALP

Dr. İbrahim ATABEY

Dr. Turhan ÇETİN

Birol DOK

Erdoğan GÜMÜŞ

 • Editörler

Dr. Fahri ATASOY

Gökçe GÜNEL

Ali KILCI

Umut ÖZDEMİR

Fahri YILDIRIM

 • Sanat Danışmanı

Tuna AKÇAY

 • Belgesel Film

Tunç BORAN

 • Organizasyon

Aren Ajans / Arif DEMİRBAŞ

 • Sekreterya

Ayşegül ÇELİK

M.Çağrı ÇETİN

 

PROJE BİLİM DANIŞMA KURULU*

 

 • Dr. Fatma AÇIK / Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa AKSOY / Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Üçler BULDUK / Ankara Üniversitesi
 • Dr. Halit ÇAL / Gazi Üniversitesi
 • Dr. Altan ÇETİN / Gazi Üniversitesi
 • Dr. Özkul ÇOBANOĞLU / Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Osman ERAVŞAR / Selçuk Üniversitesi
 • Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU / Ankara Üniversitesi
 • Dr. Abdullah GÜNDOĞDU / Ankara Üniversitesi
 • Dr. Tufan GÜNDÜZ / Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Nakış KARAMAĞARALI / Gazi Üniversitesi
 • Dr. Abdürreşit Celil KARLUK / / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Yunus KOÇ / Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. İbrahim MARAŞ / Ankara Üniversitesi
 • Dr. Öcal OĞUZ / Gazi Üniversitesi
 • Dr. Metin ÖZARSLAN / Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Yıldıray ÖZBEK / Akdeniz Üniversitesi
 • Dr. Melek ÖZYETKİN / Yıldız Üniversitesi
 • Dr. Fırat PURTAŞ / Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Serdar SAĞLAM / Gazi Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK / Erciyes Üniversitesi
 • Dr. Yusuf SARINAY / TOBB ETÜ
 • Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ / Gazi Üniversitesi
 • Dr. Ahmet TAŞAĞIL / Yeditepe Üniversitesi
 • Dr. Mustafa ÜNAL / Erciyes Üniversitesi
 • Dr. Ahmet Burçin YERELİ / Hacettepe Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN / Akdeniz Üniversitesi

* Liste soyadına göre sıralanmıştır

 

http://ipek-yolu.turkocaklari.org.tr/

 

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen