ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU

“ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU”
“INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HOCA AHMED YESEVİ”

TARİH / DATE: 28-30 Nisan 2016 YER / VENUE: ANKARA RIXOS OTELİ

 

“ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVÎ SEMPOZYUMU” PROGRAMI

PROGRAMME OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HOCA AHMED YESEVÎ

(28-30 NİSAN / APRIL 2016 ANKARA)

BİRİNCİ GÜN / FIRST DAY

28 NİSAN / APRIL 2016 PERŞEMBE / THURSDAY

09:30-10:00

Kayıt / Registration

10:00-10:05

Açılış / Opening

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı / Moment of Silence and National Anthems

10:05-11:00

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches:

 

AÇILIŞ OTURUMU / OPENING SESSION

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Ubeyde İPEK

11:30-11:45

Prof. Dr. Kemal ERASLAN

Hoca Ahmet yesevi

11:45-12:00

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY

Bir İrfan Geleneğini Başlatmak: Ahmed Yesevi

12:00-12:15

Tartışma / Discussion

12:15-13:00

Öğle Yemeği / Lunch

 

 

 

I. OTURUM / SESSION I

 

SALON A / HALL A

SALON B / HALL B

SALON C / HALL C

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Altan ÇETİN

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Necdet TOSUN

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN

Oturum Konusu / Session Topic:

“Yesevî’de Tarih, Tarihte Yesevilik”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Kargaşadan Huzura Ahmed Yesevî/Yesevilik”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Ahmed Yesevi’de Peygamber ve Sahabe ”

13:00-13:15

Doç. Dr. Ömer Soner HUNKAN Hoca Ahmed Yesevî’nin Yaşadığı Devirde Aşağı Seyhûn ve Mâverâünnehr’de Siyasî Ortam

Prof. Dr. Ali ÇELİK Hoca Ahmed Yesevî’nin Tebliğ ve İrşad Faaliyetinde Uyguladığı Metot Üzerine Bazı Tespitler

Prof. Dr. Nuri TUĞLU

Hoca Ahmed Yesevî’nin Peygamber

Tasavvuru

13:15-13:30

ProfDr. Mevlüt UYANIK Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin Hoca Ahmed Yesevî ve Yönteminin Önemi

Prof. Dr. Selahattin TURAN Veli İnsan Tipi: Anadolu’nun Mayalanması Süreci ve İyi Birey Özellikleri Tartışmaları Çerçevesinde Teorik Bir Çözümleme

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM Rol Model Şahsiyet Olarak Hoca Ahmed Yesevînin İnsan ve Toplum İnşasında Hz. Peygamber’in Etkisi

13:30-13:45

Prof. Dr. Dosay KENJETAY Kazak Devlet Tarihindeki Yeseviyye Tarikatının Yeri ve Önemi

Erol CİHANGİR

Göçebe Düşüncesinin Tekâmülünde Hoca Ahmed Yesevî ve Metafizik Merkezli Haritaların Oluşumu

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Hikmet Geleneğinin Mihveri: Hakikat-ı

Muhammediyye

13:45-14:00

Doç. Dr. Dilorom HAMROEVA Çöküş ve Sönüş Asrı: XVIII. Yüzyılda Yesseviye

Prof. Dr. Necati DEMİR Ahmet Yesevi’nin Temsilcisi Saltık Gazi’nin Yesevilik Anlayışının Evrenselleşmesine Katkısı ve Günümüze Yansıması

Doç. Dr. Adil ŞEN

Dîvân-ı Hikmet’te Sahabe Algısı’nın İslam Tarihi Kaynaklarında Mevsukiyeti Meselesi

14:00-14:15

Tartışma / Discussion

14:15-14:30

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

 

 

 

II. OTURUM / SESSION II

 

SALON A / HALL A

SALON B / HALL B

SALON C / HALL C

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Funda TOPRAK

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Dosay KENJETAY

Oturum Konusu / Session Topic:

Ahmed Yesevî’nin Halk Kültür ve Ürünlerine Etkisi

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Dünden Bugüne Yesevî/Yesevilik Tesiri ”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Yesevi’nin Türk Kültür ve Tarihindeki Yeri”

14:30-14:45

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Memorat Anlatıları ve Hoca Ahmet Yesevî Kültünün İnançları ve Hayat Felsefesini Güncelleme Gücü

Yrd. Doç. Dr. Rüstem AŞİMOV Türkistan Mülkünün Şayh-ul Maşaihi

Doç. Dr Cavid QASIMOV Azerbaycanda Ahmet Yesevi İle İlgili Yapılan Akademik Çalışmaların Genel Olarak Değerlendirilmesi

14:45-15:00

Prof. Dr. Ali YAKICI İslamî Dönem Ozanı/Kamı Hoca Ahmed Yesevi’nin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneği Üzerindeki Tesiri

Samir VİLDİÇ

Balkanlar ve Bosna Hersek’te Ahmet Yesevi ve Yesevilik

Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN Ahmed Yesevî, Yesevîlik ve Türk Müslümanlığı Tartışmaları

15:00-15:15

Yrd. Doç.Dr. Abdilaziz KALBERDİEV Ahmet Yesevî Temelli Kırgız Zamancı- Ozanlar Geleneğinin XVIII-XIX.

Asırda Yeniden Teşekkülü

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇOŞAR Dr. Bakıt MURZARAİMOV Dîvân-ı Hikmet Geleneğinin 19.Yüzyıl Kırgız Temsilcileri

Doç. Dr. Mustafa YILDIZ

Ahmed Yesevî ve Türk Bilgelik Geleneği

15:15-15:30

Prof. Dr. Sıddıka Dilek YALÇIN ÇELİK

Popüler Tarih Romanlarında Hoca Ahmet Yesevi’nin Şahsiyeti ve Menkıbevi Hayatı

Gulnara RİZAKHOJAEVA ABDUMAJİTKİZİ

Improving professionalism of the specialists in the field of tourism as the fundamental factor for attracting tourists (on the example of architectural monument of Khoja Ahmed Yasawi)

Doç. Dr. Zikiriya JANDARBEK Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü

 

 

 

15:30-15:45

Tartışma / Discussion

15:45-16:00

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

 

III. OTURUM / SESSION III

 

SALON A / HALL A

SALON B / HALL B

SALON C / HALL C

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Cihan OKUYUCU

Oturum Konusu / Session Topic:

“Yeseviliğin İnançsal Etkileri”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“İlahi Aşkın ve Tevazuun Timsali: Hoca Ahmed”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Yesevi “Hikmet” lerine Anlamsal Bakışlar”

16:00-16:15

Prof. Dr. Orhan ARSLAN

Yesevî Terbiyesi ve Zikrinde Esmâ-i

Hüsnâ

ProfDr. Necmeddin BARDAKÇI

Hallâc-ı Mansûr’dan Ahmed Yesevî’ye İlâhî

Aşk

Prof. Dr. Münevver TEKCAN

Bakırğan Kitabı’ndaki Hikmetlerin Muhtevası

16:15-16:30

Professor, PhD. Alyona BALTABAYEVA

Hoca Ahmed’in Nazarında Şamanizm ve İslam Sentezi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TATÇI Tevhid Ağacının Gölgesinde

Prof. Dr. Ahmet KARTAL Ahmed-i Yesevi’de Kişiyi Allah’tan Uzaklaştıran Bir İllet: Riya

16:30-16:45

Ermanno VİSİNTAİNER Ahmed Yesevi Poet and Mystic, Halfway Between Shamanism And Sufism

Prof. Dr. Altan ÇETİN

“Ben”in Ötekisi Sen; Yesevî’de Gönül

Umranı

Doç. Dr. Ferhat KARABULUT

Hoca Ahmed Yesevi’de Zaman ve Mekan:

Yokluktan Varlığa Bitmeyen Yolculuk

16:45-17:00

Yrd. Doç. Dr. Hammet ARSLAN İslam’ın Hint Kültürüne Etkisi: Ahmed Yesevi, Kabir ve Guru Nanak Örneği

Doç. Dr. Paryana BAYRAM Süleyman Hakîm Ata’dan Seyyid Nigârî’ye Ahmed Yesevî Geleneğinin Devamı Yahut İki Beytin İzinde: “Parça Yahşı Men Yaman/Parça Buğday Men Saman” veya “Her Geçeni Hızır Bil/Her Geceni Kadir Bil

Dr. Hayati BİCE

Divân-ı Hikmet’te Fenâ ve Bekâ Makamları

 

 

 

17:00-17:15

Tartışma / Discussion

19:00

Akşam Yemeği / Dinner (SARAY RESTAURANT – KONYA YOLU)

İKİNCİ GÜN / SECOND DAY

29 NİSAN / APRIL 2016

IV. OTURUM / SESSION IV

 

SALON A / HALL A

SALON B / HALL B

SALON C / HALL C

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Selahattin TURAN

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL

Oturum Konusu / Session Topic:

“TasavvufîAçıdan Yesevî/Yesevilik”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Yesevî’de/Yesevilikte Allah-Alem- İnsan-Bilim”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Ahmed Yesevî’nin Eserleri Hakkında Değerlendirmeler ve Yeni Bulgular ”

09:00-09:15

Doç.Dr. Kımbat KARATIŞKANOVA

Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’te Kullandığı Tasavvufî Hallere Kısa Bir Bakış

ProfDr. Bayram Ali ÇETİNKAYA Hoca Ahmet Yesevi Düşüncesinde Tanrı, Alem ve İnsan İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL Yesevilik-Hacı Bektaş Veli Bağlantısı ve Anadolu ile Balkan Coğrafyalarında Alevi-Bektaşi İnanç Merkezlerinin İnşası

09:15-09:30

Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ Divan-ı Hikmet’e Göre Kişi Olmanın Şartları Bazı Temel Tasavvuf Terimlerinin Anlamı

Aydemir GÜLTEKİN Yesevi Anlayışında ve Divan-ı Hikmet’te Adab-ı Muaşeret

Jonathan TRAPMAN

Diwani Hikmet – The Challenges and Rewards Translating A Dead Language into Living English and the Gifts it endows

09:30-09:45

Yrd. Doç. Dr Öncel DEMIRDAŞ Hoca Ahmed Yesevî’ye Göre Şeriat- Tarikat-Hakikat-Mârifet ilişkisi

Prof. Dr. Ömür ŞAYLIGİL Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN Divan-ı Hikmet’te Günümüz Bilim ve İnsan İlişkisi’nin Temelleri

Assoc. Professor Torali KYDYR

Ahmed Yesevi’nin Hikmetlerinin Tenkitli Metnini

Oluşturma İhtiyacı

 

 

 

09:45-10:00

Prof. Dr. Funda TOPRAK Hoca Ahmed Yesevi ve Yusuf Has Hacip’te İnsan-ı Kamil Anlayışı

Prof. Dr. Hilmi ÖZDEN

Prof. Dr. Ömür ŞAYLIGİL

Ahmed Yesevi’nin Embriyoloji ile İlgili

Hikmeti

Prof. Dr. Necdet TOSUN

Ahmed Yesevî’nin Yeni Bulunmuş İki Farsça

Risâlesi

10:00-10:15

Tartışma / Discussion

10:15-10:30

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

V. OTURUM / SESSION V

 

SALON A / HALL A

SALON B / HALL B

SALON C / HALL C

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Mehmet Necmeddin BARDAKÇI

Oturum Konusu / Session Topic:

“İlahiyat Bağlamında Ahmed Yesevî”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Yesevilik Üzerine Çalışmalar ”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Yesevilikte Mezhepsel Etkiler”

10:30-10:45

Prof. Dr. Hilmi DEMİR Yesevî Kültür Çevresinin İtikadı Metinlere Etkisi: Hakim es-Semerkandî Örneği

Doç. Dr. Nadirhan HASAN Hoca Ahmed Yesevi’nin Hayatı, Eserleri ve Yesevilik Araştırmalarının Bazı Meseleleri Üzerine

Prof.Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA Hâce Ahmed Yesevi’den Hacı Bektaş Veli’ye Yesevî Gelenekte Mezhebi Tezahürler

10:45-11:00

Prof. Dr. Özcan TAŞCI Hoca Ahmed Yesevi Hakkında Almanca Yapılan Araştırmaların Kelami Açıdan Analizi

Doç. Dr. Mehmet Mahur TULUM Yeni Bir ‘Hikmetler Mecmuası’ Münasebetiyle Yesevî Çalışmaları Üzerine Yeni Açılımlar

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ

Ebû Hanîfe Öğretisinin Yesevî Sufîliğine

Yansımaları

11:00-11:15

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ Ahmed Yesevî’de İtikadı Unsurlar

Doç. Dr. Fulya BAYRAKTAR Ahmed Yesevi’de İman-Değer İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Sadık ARMUTLU Yesevî Sufîliğinin Bir Boyutu: Horasan Melametiliği

 

 

 

 

11:15-11:30

Tartışma / Discussion

 

 

 

 

 

VI. OTURUM / SESSION VI

 

SALON A / HALL A

SALON B / HALL B

SALON C / HALL C

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Hilmi DEMİR

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ

Oturum Başkanı / Chairperson:

Prof. Dr. Münevver TEKCAN

Oturum Konusu / Session Topic:

“Teolojik Açıdan Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet ”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Günümüz Medeniyetinde Ahmed Yesevi”

Oturum Konusu/ Session Topic:

“Yesevî’nin Şair Takipçileri”

13:45-14:00

Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ Hoca Ahmed Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet” Adlı Eserine Fıkhî Açıdan Bakış

Prof.Dr. Gıyasettin AYTAŞ

Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmeti’nde

İnsan

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

PhD Doktora Öğrencisi Yerlan ALASHBAYEV

Ahmed Yesevî Takipçilerinden Üsküplü Ata

14:15-14:30

Dr. Ömer MÜFTÜOĞLU Hoca Ahmed Yesevi’nin Hikmetlerinde Ayetlerle Amel Etmenin Önemine Yapılan Vurgular

Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR Ahmed Yesevî Günümüz Felsefesi İçin Bir Referans Olabilir mi?

Yrd. Doç. Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ Bir Model Olarak Mana Etrafında Bütünleşme ve Ahmet Yesevi

14:30-14:45

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ Dîvân-ı Hikmet Bağlamında Hoca Ahmed Yesevî’nin Ahlâk Anlayışı Üzerine Teolojik Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN

Hoca Ahmed Yesevî’de Samimiyet

Vurgusu ve Tutarsız Dindarlık Eleştirisi

 

 

 

 

 

14:45-15:00

Tartışma / Discussion

15:00-15:15

Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

 

 

 

KAPANIŞ OTURUM / CLOSING SESSION

SALON A / HALL A

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

15:15-15:45

Prof. Dr. Dosay KENJETAY

15:45-16:00

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK

16:00-16:15

Prof. Dr. Hilmi DEMİR

16:15-16:30

Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN

16:30-17:45

Yrd. Do. Dr. Mustafa TATÇI

17:45-18:00

Tartışma / Discussion

 

 

ÜÇÜNCÜ GÜN / THIRD DAY

30 NİSAN / APRIL 2016

GEZİ / TRAVEL

 

 

 

 

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen