Vatan Toprağına Sonradan Ortaklık

Yazar
Abdülkadir İLGEN

17 Eylül 2023

Bu yazıyı birine gönder
İmdi, insanlığın ve insanlık içinde her toplumun tarihî süreçte geçirdiği farklı aşamalar vardır ve bunlardan hiçbiri sabit bir öz değildir.
Toplumlardan bazılarının yaşadığı süreç sınıflı bir toplum yapısını, bazılarının yaşadığı süreç geç veya ertelenmiş  uluslaşma aşamasını, bazılarının yaşadığı süreç de ileri bir uluslaşma aşamasını temsil ediyor olabilir.
Türk Milleti en eski devirlerden beri siyasal örgütlenmenin en ileri aşaması olan devlet örgütlenmesini ikmal ettiği gibi kimlik de burada, bu siyasal bütünlük içinde oluşmuş; ben idraki burada gelişmiştir.
Mete Han ve Büyük Hanlıklar dönemi olan Göktürk Çağı ve onu izleyen Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Hârizmşah ve Osmanlı çağlarından beri kimlik hep burada, bu zeminde gelişerek devam etti. 
Bu arada bazıları da bu şemsiyenin altına girdi. Oysa gerek Moğol çağında, gerek Haçlı saldırılarında gerekse sömürge çağında yedi denizde kanlarını sebil eden Türklerdi. 
Herhalde Akdeniz’de İspanyollar, Basra Körfezi, Madagaskar, Babülmendep ve Hint sularında Portekizlilerle savaşan ve mahallenin namusunu koruyan başka birileri yoktu. Onlar da Türklerdi.
Birileri bizim bilmediğimiz siyasi bir organizasyon kurmuş da biz mi engellemişiz. Varmıymış Moğol kılıcı önünde Baybars gelene kadar durun bakalım diyebilen. Oysa o zaman da Kürtler ve Araplar oradaydı. Haçlı Çağında da hepsi oradaydı.
Birinci Büyük Harpte de aynısı oldu. Devlet Türk Devleti, ordu Türk Ordusu idi. Kanlarını Yemenden Galiçyaya kadar sebil eden de Türk çocuklarıydı.
Kut-ul Amare ve Çanakkale’de İngilizleri dize getiren herhalde Türk erkan-ı harbiyesi, Türk Ordusu ve Türk Devletinden başkası değildi.
Şimdi neymiş efendim Çanakkale’de biz de savaştık. Biz de bu devletin ortağıyız. Kim ne zaman nerede devlet kurmuş da bizimle ortak olmuş bilmiyoruz. Bilen varsa söylesin. 
Kim kendini ne hisseder ona sözümüz olmaz, olamaz. Ama kendi devlet ve milletimizi bizden gayrı sıfatlarla hiç kimse tanımlayamaz ve hiç kimse 2000 küsur yıllık devletimize şerik koşamaz.
Devlet bizimdir ve kılıç hakkımızdır. Sosyoloji de bilim de demokrasi de budur.
Yazar
Abdülkadir İLGEN

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızılar® 2010 - 2023

medyagen