VI. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

IV. Mantık Çalıştayı, Prof. Dr. İsmail Tunalı anısına, 26-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Artvin Çoruh ÜniversitesiMantık Uygulama ve Araştırma Derneğiİstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüİstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkeziile Artvin Çoruh Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından, Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi‘nde düzenleniyor.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi

26 Mayıs 2016 Perşembe

Mavi Salon

Kırmızı Salon

Yeşil Salon

10:00

Açılış Konuşmaları:

Doç. Dr. A. Ayhan Çitil (Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği İkinci Başkanı)
Doç. Dr. Yücel Yüksel (İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı)
Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl (Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Mehmet Duman (Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü)
Mehmet Kocatepe (Artvin Belediye Başkanı)
Kemal Cirit (Artvin Valisi)

11:00

Ara

Ara

Ara

10:30

Doç. Dr. Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi): Ontolojik Bir Bakış Açısından “P vs NP” Problemi

Prof. Dr. A. Kadir Çüçen (Uludağ Üniversitesi): Ödev Mantığı

Doç. Dr. Aytekin Özel (Uludağ Üniversitesi): İbn Sina’nın Kıyas Tanımının Analizi

11:30

Doç. Dr. Aziz F. Zambak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Otomatik Teorem Kanıtlama Teknikleri Çerçevesinde Eksik Öncül Bulma Programı

Gülden Alaz Meriç (Orta Doğu Teknik Ünivesitesi): Ödev Mantığının Kipsel Mantıkla Olan Gerçel Bağıntısının İspatı

Arş. Gör. Samet Büyükada (İstanbul Medeniyet Üniversitesi): İbn Sina’da Modal Mantık

12:00

Doç. Dr. İskender Taşdelen (Anadolu Ünivesitesi): Mantıkta Değilleme

Dilek Satıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Süreler Mantığının Formel Temelleri ve Süreç Metafiziğine Etkileri

Aykut Karahan (Vali Muammer Guler Sosyal Bilimler Lisesi): Modern Bilişsel Terapinin İbni Sinacı Temelleri

    

12:30

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

    

14:30

Doç. Dr. Yücel Yüksel (İstanbul Üniversitesi): Bağıntı

Sezen Altuğ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Çıkarım Yöntemlerinde Soru-Biçimli Öncüllerin Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. Hacı Kaya (Artvin Çoruh Üniversitesi): İbn Sina’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi (Burhan Teorisi)

    

15:00

Doç. Dr. M. Nazlı İnönü (İstanbul Üniversitesi): Pierce’te Bağıntı Kavramı

Arş. Gör. Oğuz Akçelik (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar

Arş. Gör. Fatma Karaismail (İstanbul Üniversitesi): Kıyasın Dördüncü Şekli Var mı?: İslam Mantık Literatürü Bağlamında Bir Tartışma

    

15:30

Ara

Ara

Ara

    

16:00

Yrd. Doç. Dr. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi): Brouwer’in Sezgiciliği

Öğr. Gör. Gülümser Durhan (Muş Alparslan Üniversitesi): Mantık-Gerçeklik İlişkisi Bağlamında Mantık İlkelerinin Kaynağı Meselesi

Arş. Gör. Fatih Kök (İstanbul Üniversitesi): Eukleides Geometrisinin Epistemolojik Temelleri

    

16:30

Arş. Gör. Dr. Vedat Kamer (İstanbul Üniversitesi): Feshedilebilir Akılyürütme

Ali Ekber Kaya: Süreklilik Hipotezi (Continuum Hypothesis)

Arş. Gör. Mehmet Arslan (On Dokuz Mayıs Üniversitesi): Kant’çı Geometri Anlayışının Öklid Dışı Geometriler Işığında Yeniden Ele Alınması

    

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi

    

27 Mayıs 2016 Cuma

Mavi Salon

Kırmızı Salon

Yeşil Salon

10:00

Prof. Dr. Taşkıner Ketenci (Mersin Üniversitesi): Saf Aklın Eleştirisi’nde Mantığın Yeri

Prof. Dr. Cafer Sadık Yaren (On Dokuz Mayıs Üniversitesi): İnformel Mantıkta Toulmin Modeli Kanıtlama

Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy (Maltepe Üniversitesi): Dil Mantık İlişkisi: Dilin Mantığı, Mantığın Dili

10:30

Prof. Dr. H. Bülent Gözkân (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi): Frege’den Wittgenstein’a Mantıksal Uzay

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cüneyt Gültekin (Ankara Üniversitesi): Eleştirel Olarak Düşünmek Ne Kadar Zor Olabilir?

Doç. Dr. Hacı Mustafa Açıköz (Milli Eğitim Bakanlığı): Mantığın Mantıksızlığına Dair Bir Mantıklama: Sextus Empiricus

11:00

Ara

Ara

Ara

11:30

Prof. Dr. Hüseyin Subhi Erdem (İnönü Üniversitesi) Wittgenstein’in İlk Dönem Düşüncesinde “Dil-Dünya-Mantık” Bağlamı Hakkında Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Volkan Duran (On Dokuz Mayıs Üniversitesi): Mantıksal Muhakeme Becerileri, Düşünce Deneyleri ve Yaratıcılık

Prof. Dr. Şafak Ural (Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği): Nesne Kavramının Solipsist Açıdan İrdelenmesi

12:00

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Yıldırım (İnönü Üniversitesi): Frege’nin Fonksiyon/Argüman Ayrımı ve Genel Önermelere İlişkin Analizi

Arş. Gör. Kenan Evren Yaşar (Yalova Üniversitesi): Perelman, Hukuksal Uslamlama ve Ceza Hukukunda Kastin Ispat Edilmesi Problemi

Doç. Dr. Samet Bağçe (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Analiz Metodu ve Menon’daki Birinci Geometri Problemi

12:30

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

Öğle Yemeği

14:30

Arş. Gör. Berk Polat (Boğaziçi Üniversitesi): Mantıkçılık ve Gödel’in Eksiklik Teoremleri

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa (İstanbul Üniversitesi): Tıbbi Tanıda Geriçıkarım Kullanımı

Arş. Gör. Yasin Karaman (Ankara Üniversitesi): Erken Platon Diyalogları ve Sofistik Tüketme Yöntemi

15:00

Arş. Gör. Serdal Tümkaya (Ortadoğu Teknik Üniversitesi): Bilim Felsefesinde Mantığın Yeri: Quine’ın Epistemolojisi Işığında

Doç. Dr. Ali Kurt (Sağlık Bilimleri Üniversitesi): Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekimlerinin Mantık Bilimine İlişkin Bilgi Düzeyleri Üzerine Anket Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Caner Çiçekdağı (Artvin Çoruh Üniversitesi) & Yrd. Doç. Dr. Eray Yağanak (Mersin Ünviersitesi): Aristoteles Mantığında “Belirsiz Adlar”

15:30

Ara

Ara

Ara

16:00

Arş. Gör. İbrahim Halil Çetres (İstanbul Üniversitesi): Semantik ve Sentaks Arasında: Saul A. Kripke

Prof. Dr. Nezih Hekim (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi): Öğrenmenin Nörobiyolojisi

Aysun Gür (Uludağ Üniversitesi): Aristoteles Geleneğine Bağlı Bilim Anlayışının Modern Bilim Anlayışına Geçiş Sürecinde Uğradığı Dönüşümün Mantıksal Zemini

16:30

Aysun Şen (Ortadoğu Teknik Üniversitesi): Bilim ve Sözde-Bilim Tartışmasında Mantığın Yeri

Beyhan Şener (Maltepe Üniversitesi): Matematik Eğitimi Bağlamında Matematiksel Nesnenin Varlıkssal Niteliği Üzerine

Tuncay Turna (İstanbul Üniversitesi): F. De Saussure’da Gösterge ve Gösteren-Gösterilen İlişkisi

17:00

Ara

Ara

Ara

17:30

Değerlendirme

 

Düzenleyen Kurumlar:

Artvin Çoruh Üniversitesi

Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü

İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Artvin Çoruh Üniversitesi Felsefe Bölümü

 

İletişim:

VI. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

VI. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen