Allah Uyarıyor: Sakın Dengeyi Bozmayın – Çevre Fesadı 5

Orhan ARSLAN[i]

İslam denge dinidir. Rabbimiz Kuran’da dengeyi ısrarla öğütler:

“Yine göğü özenle O yükseltti, bir denge ve ölçü koydu ki siz (ey insanlar), dengeyi bozup ölçüyü kaçırmayın! (Rahman 55:7-8).”

“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık (Kamer 54:49).”

“O (Allah) ki seni (bir amaçla) yarattı, sana varoluş amacını gerçekleştirecek bir donanım ve dengeli bir tabiat verdi; (İnfitar 82:7).”

“İşte böylece sizin dengeli bir ümmet olmanızı istedik ki, insanlığa örnek ve model olasınız ve Elçi de size örnek ve model olsun (Bakara 2:143).”

“Onun üstüne denge unsurları (olan dağlar) yerleştirdi ve dahası oranın besinlerini, ora sakinlerinden talep edenler arasında dengeli bir biçimde takdir ett (Fussilet 41:10).”

Kur’an’daki “sakın dengeyi bozmayın” ayetleri, modem çağın tüm teknik verilerine hitap edecek düzeyde, etkili ve yeterli bir buyruk ve öğreti formudur. 

YİNE RABBİMİZ UYARIYOR: BİNDİĞİN DALI KESME

Allah,  yeryüzünde ne varsa hepsini insan için yaratmıştır. 

İnsan ekosisteme müdahale etmekle, bindiği dalı kesmiş olur.

Çünkü ekosistemlerin hepsi birbiriyle alakalı olup, hiçbiri diğerinden izole edilemez.

Örneğin, bir ekosistem, makro düzeyde bir okyanus olabileceği gibi, vasat düzeyde bütün bir orman, bir kent, bir çiftlik; mikro düzeyde ise bir termit kolonisi, bir göl, 1 m2’lik bir çöl parçası, bir taş ve altındaki tüm yaşam olabilir.

RAHMAN UYARMAYA DEVAM EDİYOR: YOKSA ACISINI TADARSIN

En küçüğünden en büyüğüne, herhangi bir ekosistemi fesada uğratırsanız,  bu bozgunculuk bütün bir sistemi olumsuz yönde etkileyecek ve Kur’an’ın ifade ettiği gibi, insan bir şekilde bunun acısını tadacaktır.

Ve Rabbimiz bize kıyamıyor: “Umulur ki, bu tutumlarından dönerler.”

Kur’an ekosistemin korunmasını ısrarla öğütler.

İnsan tabiat kıyımını öyle bir noktaya taşıyacaktır ki, tıpkı günümüzde olduğu gibi, solunacak temiz bir hava, içilecek temiz bir su ve iştahla yenecek sağlıklı bir gıda aranır hale gelecektir.

“O münafık, eline yetki geçtiği zaman yeryüzüne fesat çıkarmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozguncu fesadı sevmez (Bakara 2:205).”

İTİDAL ÖĞÜTLENMİŞ VE HADDİ AŞMA İSTENMEMİŞTİR

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın; ancak aşırı gitmeyin! Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez (Bakara 2:190)”

Savaşta çocuklara, kadınlara, yaşlılara, din adamlarına saldırılmaz, her tür tahribat ve ağaçların kesilmesi istenmez. 

Ayrıca işçi ve çiftçiler de “öldürülmesi yasaklananlar” arasındadır. Ömer b. Abdülaziz’in de: “çiftçi öldürülmez” dediği rivayet edilmiştir.

Kur’an ayetlerinde ve Hz. Peygamber sünnetinde ”yeşil örtü”yü teşvik eder.

Bize yaşayacağımız muhteşem bir çevre lütfeden Rabbimiz. Bizi, çevre fesadı yapmaktan koru. Yapanları uyarmak ve engellemek için bize güç ve akıl ver. Biz Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Hayırlar diliyorum

Doruk, 09 Ağustos 2019

 

[i] Prof.Dr., Gazi Üniversitesi (E) Öğretim Üyesi

Yazar
Orhan ARSLAN

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen