Gecikmiş Bir Uyarı

DÜN akşam CNN-TURK TV’de rating yükseltmek için kullanıldığı aşikar olan Cübbeli Ahmed Hoca olarak bilinen Ahmed Mahmud Ünlü’nün “mülteci” olarak Suriye’den Türkiye’ye sığınan Kadirîyye tarikatı şeyhi Ubeydullah el-Kadirî’den hilafet aldığı iddiaları konuşulmuş. Bu zatın ismini ilk kez İngiltere’de bulunan mühendis bir Türk müridinden yıllarca önce henüz Suriye’de yaşadıkları günlerde işitmiştim.
***
İlgili video youtube sitesine yüklenince izledim. Burada çok önemli bir husus var ki, bu konuyu en az 5 yıldır konu ile ilgili kişilerle paylaşıyorum. 
Sığınmacılar konusunun bugün pek fark edilmeyen, ancak çok yakın gelecekte yol açacağı bir tehdit “manevî hayatta oluşturacakları tekel” konusudur.
***
Mistik bilginin bir kaynak olarak değerlendirildiği tasavvuf alanı zaten subjektif bir sahadır. Birkaç aslı esası olmayan rüya, birkaç halkı avlayıcı keramet rivayeti ile ülke sathında egemenlik alanı kolayca genişletilebilir. 
(Nitekim PKK/PYD/İŞİD tasallutu nedeniyle ülkemize taşınan bu tarikatlar hızla nüfuz alanı oluşturmuşlardır. Bunun somut örneklerini Gaziantep, Urfa, Konya’dan İstanbul’a örnekleyebilmem mümkündür. Bu olayda ismi geçen yaşlı zatın kerametleri konusunda sosyal medyadaki videolara bakınız.)
***
Ailevî olarak mensubu oldukları gelenek sayesinde İslamî klasik bilgileri 6 yaşından itibaren edinen ve çoğu hafız olan bu kişiler 18 yaşına geldiklerinde bütün medrese ilimlerini tamamlamış olurlar. Zeka seviyesi ortalama üzerinde olan böylesi bir kişi ile girişilecek hiçbir İslamî münazarayı kazanamazsınız. Fasih arabca ile yapacakları dinî bir takdimin yanına ne Güneydoğu “seyda”ları ne de Karadeniz “molla”ları yanaşamaz. 
***
Bugün bizim gerek “geleneksel mürşid geçinen kişiler”imizin, gerekse akademik olarak İslamî ilimlerle meşgul olan hocaların, hatta Diyanet İşleri personelinin tamamının anadilleri Arabca olan bu insanlarla İslamî bilgiye erişim ve kullanma konusunda (tefsir, hadis vb.) yarışabilmeleri de mümkün değildir.
Türkiye’deki en popüler tasavvuf figürü olan Cübbeli Ahmed Hoca’ya ulaşıp onu himayelerine alma girişimi çok somut bir örnektir. Aynı zamanda son derecede uyarıcıdır.
***
Tasavvuf alanının “Türk olmayan kişiler etrafında” yeniden üretilmesi 10-20 yıl içerisinde ülkemizde çok ciddi sosyal ve stratejik sorunlar oluşturacaktır.
Bunu da ilgilisi bir kenara yazsın.
Yazar
Hayati BİCE

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen