KIRMIZILAR DERNEĞİ BELİRTKESİ (LOGO, SEMBOL) YARIŞMA ŞARTNÂMESİ

Derneğimizin amaç ve hedeflerini yansıtacak şekilde bir “belirtke (logo, sembol)” tasarımı yaptırılması için “yarışma” açılmasına karar verilmiştir. 

 1. Sözkonusu yarışma, 15 Haziran – 30 Temmuz 2016 târihleri arasında yapılacaktır.
 2. Yarışmaya, dileyen herkes, istediği sayıda eserle katılabilecektir.
 3. Yarışmaya katılan her esere, tasarlayan tarafından ayrı bir rumuz verilecektir.
 4. Yarışmaya katılmak isteyen eser sâhiplerinin, başvurularını http://www.kirmizilar.com/tr/ adresindeki “Belirtke-Logo Yarışması” çerçevesi içinde yer alan “katılım belgesi”ni masa üstüne indirerek doldurup, bu belgeyle birlikte nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyasını (pdf veya jpeg dosyası olarak) [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.
 5. Yarışmaya birden fazla eser ile katılan eser sâhiplerinin, her eser için ayrı bir katılım belgesi düzenlemeleri gerekmektedir.
 6. Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserin çizimlerini, katılım belgesi ekinde ─elektronik ortamda─ (pdf dosyası, jpeg veya tif dosyası şeklinde) göndereceklerdir.
 7. Dereceye giren eserlerin “asıl (orijinal)” çizimleri, eser sâhiplerince “noter onaylı” olarak Derneğimize teslim edilecektir.
 8. Birden fazla eserle yarışmaya katılmak isteyenlerin, her eser için ayrı bir katılım belgesi doldurmaları gerekmektedir.
 9. Katılım belgesinin eksiksiz doldurulması ve gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz gönderilmesi zorunludur. Eksik bilgi ve belge gönderen katılımcılar için işlem yapılamayacaktır.
 10. Katılım sırasında hatâlı bilgi ve belge sunulmasından kaynaklanacak ihtilâfların hukûkî ve cezâî sorumluluğu katılımcılara aittir. Derneğimizin bu hususlardan zarar görmesi durumunda, ilgililere rücû hakkı saklıdır.
 11. Yarışmaya katılan eserlerin “asıl (orjinal)” olması zorunludur. Telif hakkı başkalarına ait olan eserlerin yarışmaya katılmasından doğacak hukûkî ve cezâî sorumluluk eser sâhibine aittir.
 12. Yarışmaya katılan ancak dereceye giremeyen eserler, daha sonra iade edilmeyecektir. Ancak, yarışmacılar, bu eserleri diledikleri şekilde değerlendirme hakkına sâhiptir.
 13. Yarışmaya katılacak eserlerin çizimlerinin bilgisayarda yapılmış olması gerekmektedir.
 14. “Belirtke”de hâkîm rengin “kırmızı” ve “beyaz” olması tercih sebebidir.
 15. Derneğimizin amaç, yöntem, ilke ve değerleri yayınağımızın ana sayfasındaki bant içinde yer alan “Kırmızılar” sekmesi altında yayımlanmış olup, tasarlanacak olan “belirtke”nin sözkonusu amaç, ilke ve değerler ile uyumlu olması gerekmektedir.
 16. Yarışmaya katılacak eserler, Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecek olup, sonuçlar en geç 31 Ağustos 2016 gününe kadar yayınağımızda yapılacak duyuru ile ilân edilecektir.
 17. Yarışmada dereceye giren eserlerden; “birinci” seçilen eserin sâhibine “bir adet Cumhuriyet altını”, “ikinci” seçilen eserin sâhibine “yarım altın” ödül olarak verilecektir.
 18. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri, “telif hakkı devir sözleşmesi”ni ıslak imza ile imzaladıktan ve sözkonusu eserlerin noter onaylı “asıl (orijinal) çizimleri” Derneğimize teslim edildikten sonra, 10 (on) gün içerisinde, verilecektir.
 19. İletişim adreslerimiz aşağıya dercedilmiştir.

 

Kırmızılar Derneği İletişim Bilgileri

 

e-posta

[email protected]

Yayınağı

http://www.kirmizilar.com www.kirmizilar.org

www.kirmizilar.net www.kirmizilar.org.tr


Yarışma Başvuru Belgelerini İndirmek İçin Tıklayınız


Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen