KIRMIZILAR DERNEĞİ ŞİİR YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Derneğimizin amaç ve hedeflerine uygun şekilde bir “Şiir” yarışması açılmasına karar verilmiştir.

 1. Sözkonusu yarışma, 1 Kasım – 1 Aralık 2017 târihleri arasında yapılacaktır.
 2. Yarışmaya, 18 yaşını bitirmiş olan herkes katılma hakkına sâhiptir.
 3. Bir kişi, birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir. Şu kadar ki, eser sâhipleri, belirlenmiş olan kategorilerden her birisine yalnızca bir şiirle katılabilirler.
 4. Yarışma kategorileri konu olarak şöyledir:
 1. Kırmızılar: Kırmızılar Hareketi’nin www.kirmizilar.com veya www.kirmizilar.org adreslerinde yer alan amaç, hedef, işlev ve ideallerini işleyen şiirler.
 2. Aşk ve Sevgi: Aşk, sevgi, hasret, hikmet, tasavvufi konuları işleyen şiirler.
 3. Memleket, millet, tarih: Türk milletini, tarihini, efsanelerini, vatanı, kahramanlarını işleyen şiirler.
 1. Yarışmaya katılan her esere, eser sâhibince ayrı bir rumuz verilmelidir.
 2. Yarışmaya katılmak isteyen eser sâhiplerinin, başvurularını http://www.kirmizilar.com/tr/ adresindeki “Şiir Yarışması” çerçevesi içinde yer alan “katılım belgesi”ni masa üstüne indirerek doldurup, bu belgeyle birlikte nüfus cüzdanlarının arkalı önlü kopyasını (pdf veya jpeg dosyası olarak) [email protected] veya [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.
 3. Yarışmaya birden fazla eser ile katılan eser sâhiplerinin, her eser için ayrı bir katılım belgesi düzenlemeleri gerekmektedir.
 4. Katılım belgesinin eksiksiz doldurulması ve gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz gönderilmesi zorunludur. Eksik bilgi ve belge gönderen katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Katılım sırasında hatâlı bilgi ve belge sunulmasından kaynaklanacak ihtilâfların hukûkî ve cezâî sorumluluğu katılımcılara aittir. Derneğimizin bu hususlardan zarar görmesi durumunda, ilgililere rücû hakkı saklıdır.
 6. Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eseri Word dosyası içinde başlığı büyük harf, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklükte, 1 satır aralığında, beyit veya kıta aralarına 2 satır ara vererek hazırlamalıdır.
 7. Yarışmaya katılan eserlerin “asıl (orjinal)” olması, başka bir kitap, dergi, yayınağı veya sayfada yayınlanmamış olması zorunludur. Telif hakkı başkalarına ait olan eserlerin yarışmaya katılmasından doğacak hukûkî ve cezâî sorumluluk eser sâhibine aittir.
 8. Yarışmaya katılacak eserler, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Juri tarafından değerlendirilecek olup, sonuçlar 1 Ocak 2018 tarihinde yayınağımızda yapılacak duyuru ile ilân edilecektir.
 9. Yarışmada dereceye giren eserlerden; “birinci” seçilen eserin sâhibine “1,000 TL”, “ikinci” seçilen eserin sâhibine “600 TL”, üçüncü seçilen eser sahibine “400 TL” ödül olarak verilecektir.
 10. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri, “telif hakkı devir sözleşmesi”ni ıslak imza ile imzaladıktan sonra, 10 (on) gün içerisinde, verilecektir.
 11. Yarışmaya katılan eserlerden oluşan bir kitap yayınlanabilir, bu durumda yarışmaya katılan ancak dereceye giremeyen eserler de şairinin adıyla bu kitapta yer alabilir. Katılımcılar, telif hakları devir sözleşmesini imzalayarak, yarışmaya katılan eserin telif haklarını Derneğimize devretmiş olduklarından, kitapta yayınlanan eser sâhiplerine telif hakkı ya da başka bir adla herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.Yarışmaya başvurmak, bir bedel talebinde bulunmadan kitaba dahil olmayı kabul etmektir.
 12. Yarışmaya katılan eserler www.kirmizilar.org/com adresinde yayınlanabilir. Bu durumda yarışmaya katılan ancak dereceye giremeyen eserler de şairinin adıyla bu yayında yer alabilir. Yarışmaya başvurmak bir bedel talebinde bulunmadan yayına dahil olmayı kabul etmektir.
 13. Yarışmaya katılan ancak dereceye giremeyen ve kitap basımında da yer almayan eserleri yarışmacılar diledikleri şekilde değerlendirme hakkına sâhiptir.
 14. İletişim adreslerimiz aşağıda yer almaktadır.
 15. Yarışma Jurisi Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Ali Kalkan, Burhan Kadah ve İbrahim Sağır’dan oluşmaktadır.

Kırmızılar Derneği İletişim Bilgileri

e-posta

[email protected]    veya   [email protected]    

Yayınağı

http://www.kirmizilar.com  www.kirmizilar.org   

www.kirmizilar.net  www.kirmizilar.org.tr

Şiir Yarışması Katılım Belgesi           
Şiir Yarışması Telif Hakları Devir Sözleşmesi

 

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen