Oğuzlar Türküsü

Oğuzlar Türküsü – Türkmenistan

Gaflaty ýegsan edip, açdyk batyl ýollary,
Toý tutup, döwran sürmüş küren-küren illeri,
Biserhet sähra sygmaz süri-süri mallary,
Ýigide beglik beriň ärdemlidir ogullar,
Aslymyz-atamyzdyr dünýä baglan oguzlar.

Ýaşyl ýazly ýaýlada guruň ala çadyrlary,
At çapyp, altyn gabak atyşsyn batyrlary.
Oguzlar dünýä döräp, dünýä ýaly baýdyrlar,
Hanlyk beriň ýigide—şirdemlidir ogullar,
Dünýä döräp, döwletli-döwranlydyr oguzlar.

Derýadyr-deňizberiň, ýüzsün gaýyk-gämili,
Garly daglary beriň, tapsyn genji-känini,
Gorkut ata ýöretsin gadym oguz däbini,
Goç ýigide tagt beriň,soltan çykar ogullar,
Aslynda hak sylamyş möwlamadyr oguzlar.

Şabaz-şabaz atlary ýyldyrymdan ýyndamdyr,
Esbaplary kümüşden, ganatlary ýeldendir,
Oguzhandyr uýýany, nökerleri çiltenler,
Gerçek ýigide bagt beriň, bagta laýyk ogullar,
Saparmyrat ynanýar, galkmyş türkmen-oguzlar.
SAPARMURAT TURKMENBSY

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen