Türk Dünyası'ndan

Uygur Şarkı

QİZİL GÜLÜM

Qizil gülüm qarçuqimning balasi, 
Qandaq qilay hey közümning qarasi.

Qanat yasap uçup barsam yaniğa,
Saqiyaridi yürügümning yarasi.

Qizil gülüm iytsam iytsam köygeli,
Uzun boptu şirin liwingi söygeli.

Bilseng manga esla mumkin emestur,
Sen janandin bu köngülni bilgeli.

Shamal chiqsa iğanglaydu tam başi,
Cananimning oynapturadu qaşi.

Qizil gülüm bilseng eger halimni,
Yatqan jayim dönglükte tërek başi.

Ayni tusup bulut elip qaçqandek,
Xaman tipip hosuluni çaçqandek.

Qizil gülüm nede tuzup yürüysen,
Küzde ucul qasriqini açqandek.

Qizil gülüm ayap turma sözüngnü,
Imkan bolsa ündürerdim özüngnü.

Küyüp bağrim hiç majali qalmadi,
Derman qilay oylap aydek yüzüngnü.

Hüker çiqip ay nimişqa patmaydu?
Çolpan tuğup tang nimişqa atmaydu?

Qizil gülüm bilseng bextim qaraken,
amma yaşim hergiz bikar aqmaydu.

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

30442236